10 najvećih projekata EBRD u BiH: Prilika da se predstavite kao zemlja atraktivna za ulaganje

EBRD se priprema za godišnji sastanak za 2019. godinu u Sarajevu u maju. Očekuje se da će konferencija okupiti oko 2.000 učesnika iz vlada, biznisa i civilnog društva i pružiti Bosni i Hercegovini platformu za predstavljanje sebe i regije Zapadnog Balkana kao atraktivne investicione destinacije koja je otvorena za poslovanje.

Kao dugogodišnji partner Bosne i Hercegovine, EBRD podržava zdrav i održiv rast zemlje kroz kombinaciju ulaganja i pomoći za reformu politike. Od kada je zemlja postala akcionar Banke u junu 1996. godine i kada je počelo poslovanje, uložili smo 2,3 milijarde eura u oko 160 projekata. Samo u prošloj godini uložili smo oko 200 miliona eura i planiramo da i ove godine proširimo naše aktivnosti.

Donatori igraju posebno važnu ulogu u Bosni i Hercegovini, jer međunarodna zajednica ostaje posvećena obnovi i razvoju zemlje i regiona. Na primjer, Bosna i Hercegovina ima koristi od Zajedničkog fonda za zapadni Balkan, multi-donatorskog fonda kojim upravljaju EBRD i EIB u okviru Investicionog okvira za zapadni Balkan. Zemlja takođe uživa podršku EU i mnogih zemalja bilateralnih donatora kao što su Austrija i Švedska.

Naš cilj je da doprinesemo stvaranju ekonomije koja omogućava njenim ljudima – posebno mladima – da iskoriste svoje talente i iskoriste svoje napore u svojoj zemlji. U nastavku ćemo ilustrirati u 10 primjera raspon i dubinu angažmana EBRD-a u zemlji:

Finansijska stabilnost – Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine

Kada je globalna finansijska kriza 2007/08 zaprijetila da će pogoditi i Bosnu i Hercegovinu, EBRD je obezbijedio prijeko potrebnu stabilnost Agenciji za osiguranje depozita u iznosu od 50 milijuna eura u stanju mirovanja, što instituciji omogućava da više nego udvostruči svoju pokrivenost. To je bila ključna mjera za uvjeravanje i privatnih deponenta i bankarskog sektora.

New Horizons – Koridor 5C

Povezanost je veliki izazov za zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu. To uključuje „meku povezanost“ kao što je stvaranje pravnog i institucionalnog okvira za regionalnu i transevropsku integraciju, kao i izgradnja fizičke infrastrukture kako bi se to ostvarilo. Transportni koridor 5C preći će Bosnu i Hercegovinu od luke Ploče na jugu do granice sa Hrvatskom na sjeveru, nakon ranijih ulaganja u Republici Srpskoj. Do sada je EBRD već izdvojila 550 miliona eura za projekat koji je zajednički finansiran od strane EIB-a, a takođe je primio investicijski grant od 11,8 miliona eura iz EU i Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF).

Warm Homes – Centralno grijanje Banja Luka

EBRD je u 2017. godini obezbijedio zajam od 8,3 miliona eura za podršku izgradnji kotlovnice 49 MW za daljinsko grijanje na drvnu biomasu u Banja Luci, kako bi se smanjila ovisnost o jako zagađujućoj nafti u glavnom gradu Republike Srpske. Banja Luka se pridružila Zelenim gradovima EBRD-a uz podršku Austrije. Program promoviše zelena rješenja u infrastrukturi, transportu i urbanom razvoju u gradovima širom EBRD regija.

Local Champions – Bingo

Promovišući lokalnog prvaka i pomažući mu da postane regionalni igrač, EBRD je lokalnom lancu supermarketa Bingo obezbijedio niz kredita od prvog finansiranja od 6,5 miliona eura u 2010. godini. Osnovan u centralnom bosanskom gradu Tuzli 1993. godine kao privatni Bingo je od tada postao najveći trgovac u zemlji. Uspješna ekspanzija Binga pruža lokalnim proizvođačima jedinstvenu priliku za predstavljanje svoje robe na domaćem i domaćem tržištu.

 

Nova tehnologija – United Group / Telemach Bosna

United Group je osnovana 2000. godine kao mala kablovska kompanija koja nudi nove telekomunikacijske platforme i medije. EBRD je 2011. godine ugovorila sindicirani kredit u iznosu od 25 miliona eura za svoju podružnicu Telemach Bosna. Kompanija je donijela moderne, visokokvalitetne telekom usluge u zemlju i postala vodeći provajder kablovske televizije i širokopojasnog interneta. Tokom godina, United Group se proširila organskim rastom i akvizicijama, au septembru 2018. bila je vredna 2,6 milijardi eura.

 

Čista voda – Bijeljina – Otpadne vode

Pristup čistoj vodi – i bezbjednom odlaganju otpadnih voda – je osnovna ljudska potreba. Kredit od 7,0 miliona eura od EBRD-a u 2007. godini za grad Bijeljinu na sjeveru zemlje bio je prvi u nizu kredita za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, mreže za prikupljanje otpadnih voda i proširenje mreže koja osigurava čistu vodu. voda. Svaki od njih je imao direktan pozitivan uticaj koji je poboljšao kvalitet života lokalnog stanovništva sa više od 100.000 stanovnika. EU i Švedska sufinansirale su investiciju sa 6,5 ​​i 4 miliona eura, respektivno.

 

Industrial Potential – ArcelorMittal Zenica

Kada je najveći proizvođač čelika u svijetu, ArcelorMittal, razmotrio proširenje na Bosnu i Hercegovinu, obratili su se EBRD-u. EBRD je 2005. godine obezbijedila kredit od 25 miliona eura za podršku investicijama u energetsku efikasnost u pogonu u Zeničko-dobojskom kantonu, gdje je TaiwanICDF osigurao 5 milijuna eura koncesijskog financiranja. Danas ArcelorMittal zapošljava preko 2.400 zaposlenih u Zenici i indirektno podržava oko 10.000 radnih mjesta širom zemlje. Nadovezujući se na uspeh saradnje, EBRD je u martu 2019. godine organizovala kreditni paket od 46 miliona evra, podržan od strane TaiwanICDF, kojim se finansira nova kombinovana toplana i elektrana koja snabdeva postrojenje i grad čistijom i efikasnijom energijom.

 

Clean Air – Zenička bolnica

 

Već dugi niz godina lokalna bolnica u Zenici, izgrađena 1959. godine, bila je jedan od najgorih zagađivača u gradu koji već pati od ozbiljnih ekoloških problema. Zajam EBRD-a u iznosu od 10 miliona eura, zajedno sa 1 milionom eura iz Regionalnog programa energetske efikasnosti koji podržava EU / WBIF, potpisan je 2018. godine za investicije za smanjenje emisije CO2 i povećanje energetske efikasnosti. Obnova će obezbijediti čistiju energiju i dovesti do značajnih ušteda, kombinujući ekonomske i ekološke koristi.

Evropski penzijski fond

EBRD je bila pionir u razvoju upravljanja privatnim penzijama u Bosni i Hercegovini. Njegova investicija u vlasnički udio u Evropskom društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom omogućila je da firma postane prvi dobavljač dobrovoljnih penzijskih usluga u Republici Srpskoj. Investicija je ponudila privatnim klijentima i investitorima širi izbor kako da se pripreme za svoju finansijsku budućnost i bio je prekretnica u razvoju lokalnog tržišta kapitala.

 

Natron Hayat

EBRD je pomogla obnoviti industrijsku bazu u Bosni sa kreditima u korist fabrike celuloze i papira u centralnom bosanskom gradu Maglaju u vlasništvu turske kompanije Natron Hayat. Prvi kredit u 2006. godini omogućio je postrojenju da ponovo pokrene proizvodnju celuloze i finansira renoviranje integrirane fabrike za proizvodnju celuloze i papira. Postrojenje se oslanja na obimnu ponudu lokalnih prirodnih resursa i postavlja nove standarde u sektoru šumarstva za cijelu zemlju. U 2012. godini nastavljena je saradnja sa novim EBRD kreditom za izgradnju nove elektrane na biomasu koja smanjuje emisije ugljenika i smanjuje uticaj otpada na životnu sredinu iz postrojenja.