17 reformskih mjera za 2022.: Federacija će graditi ceste, obnovljive izvore energije, razvijati turizam i smanjiti zagađenje!

Vlada Federacije BiH održala je 208. sjednicu u Sarajevu i usvojila Program ekonomskih reformi Federacije BiH za period od 2020. do 2022. godine koji će uputiti Direkciji za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, kao koordinirajućoj instituciji na nivou BiH, zaduženoj za izradu Programa ekonomskih reformi BiH 2020.-2022. godina.

Ovim dokumentom definirano je 17 prioritetnih reformskih mjera, među kojima su razvoj tržišta električne energije i gasa, te unaprjeđenje energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Planiran je i razvoj transportne infrastrukture, unaprjeđenje poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te pravnog okvira koji regulira oblast turizma, turističkih vodiča, turističkih zajednica, boravišne takse i ugostiteljstva.

Pored ekonomskih reformi, Vlada FBiH usvojila je i tri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava koja su ovogodišnjim Proračunom FBiH odobrena Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.

Prvim programom je za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta planirano 1.300.000 KM. Ona će biti raspodijeljena nakon objavljenog javnog poziva za jedanaest odabranih programa/projekata u visini od po 100.000 KM, dok 200.000 KM predstavlja interventna sredstva kojima raspolaže federalni ministar prostornog uređenja, na temelju podnesenih zahtjeva s razrađenim programima/projektima i financijskim planovima, sukladno svrhi i kriterijima žurnosti, nepredvidivosti i specifičnosti.

Program vrijedan 100.000 KM namijenjen je zaštiti nacionalnih spomenika, a i ova sredstva će nakon javnog poziva biti raspodijeljena u visini od 20.000 KM po jednom od četiri odabrana projekata, a preostalih 20.000 KM su interventna sredstva.

Kroz treći program je za projekat utopljavanja zgrada s ciljem uštede energije osigurano 1.300.000 KM. Dio ovih sredstava, u iznosu od 50.000 KM, bit će udružen sa sredstvima CARITAS-a Švicarske za realizaciju projekta “Educiranje učenika i nastavnika o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije i zaštiti okoliša, te ugradnja sustava koji koriste obnovljive izvore energije u školskim objektima u Federaciji Bosne i Hercegovine”.

Isti iznos predviđen je i za svaki od 22 projekta koji će biti odabrani na temelju javnog poziva, a interventna sredstva kojima raspolaže federalni ministar iznose 150.000 KM.