Amerika se povlači, MIR SE MOŽE ZADRŽATI samo ako se uspostavi BALANS MOĆI – Uloga EU je ključna!

Uz sve brige o trgovinskim tokovima i narušenim balansima, najveći nedostatak sa kojim se svijet sada mora suočiti je nedostatak lidera. Dok se Sjedinjene Američke Države povlače, neko mora istupiti. Ali, ko?

Henri Kisindžer je jednom rekao: “Mir se može postići samo hegemonijom ili balansom moći.” Isto se moglo reći i za trgovinu, pa čak i za samu globalizaciju. Nije slučajno da su dva velika vremena globalizacije – decenije koje su dovela do Prvog svetskog rata i poslednjih 75 godina – karakterizirana balansom moći i hegemonije, respektivno.

Naravno, trgovina zahtjeva više od odsustva sukoba. Kao i svaka ekonomska aktivnost, ona cvjeta kada se poštuju imovinska prava, porez je efikasan i svrsishodan, poštuju se akreditivi, tarife i druge barijere se uklanjaju i tako dalje. Ukratko, efektivna trgovina zahtijeva jasna pravila. U doba Britanske imperije, Kraljevska mornarica se borila protiv piraterije; tokom posljednjih 75 godina, američka mornarica je odgovorna za održavanje otvorenih morskih puteva.

Međunarodne institucije su takođe igrale ključnu ulogu. Ali i ovde, podrška najveže sile je ključna. Bez podrške SAD, malo je vjerovatno da bi Generalni sporazum o tarifama i trgovini i Svjetska trgovinska organizacija, mogla imati dovoljno ovlaštenja za produbljivanje i očuvanje sistema poslijeratnog trgovanja. Zato je politika američkog predsjednika Donalda Trumpa o nacionalističkom protekcionizmu toliko opasna.

Administracija Trumpa traži koristi od hegemonije, ali nije spremna da snosi troškove. Ovi troškovi su daleko izvan vojne potrošnje i uključuju, na primjer, izdavanje glavne rezervne valute u svijetu. Ova pozicija daje znatne prednosti SAD-u, ali od Sjedinjenih Država zahtijeva i održavanje stalnih trgovinskih deficita, kako bi ostatak svijeta osigurao dovoljnu likvidnost u dolarima.

Trumpov merkantilistički pristup je jednostavno nedosljedan. Ali, čak iako se američki protekcionizam dokazuje kao kratkotrajan, a Trumpov nasljednik preusmjeri trgovinske politike, američki globalni status je u relativnom padu, posebno u odnosu na rastuću Kinu. Drugim riječima, vjerovatno će se američka dominacija završiti, bez obzira na to ko naslijedi Trumpa.

Kako bi se osiguralo da američka hegemonija može prepustiti korimilo mirnom i prosperitetnom balansu moći bit će potrebno vizionarsko vođstvo. Ovjde, Evropska unija – jedna od najvećih svjetskih ekonomija i ključni branitelj liberalnih vrijednosti – ima vitalnu ulogu. Ali, najprije mora urediti svoju kuću kako treba, preuzimajući odgovornost za sopstvenu sigurnost – vojnu, sajber, ekonomsku i finansijsku.

To je zatrašujući izazov za EU. Mora prvo riješiti njen demokratski deficit, implementirati razumnu graničnu i imigracionu politiku i smanjiti svoje finansijske osnove – za to će trebati decenije.

Da bi se ovi ciljevi postigli, evropski lideri moraju jasno naznačiti da su prošli dani kada su se oslanjali na SAD da bude globalni lider.

Evropa takođe mora ojačati svoju finansijsku osnovu. Jedno evropsko finansijsko tržište bez kredibilnog bankarskog mehanizma za rješavanje uvijek će biti sklono krizi. To, pak, zahtijeva dijeljenje obaveza – na primjer, putem zajedničkog osiguranja depozita ili hitne pomoći za sistemski važne finansijske institucije

Na kraju, ako Sjedinjene Države ne žele da igraju svoju ulogu šampiona u slobodnoj trgovini, Evropa mora preuzeti. To ne bi trebalo biti strano kontinentu koji se odlikuje slobodnim i otvorenim ekonomskim vezama. To će zahtevati ravnotežu žilavosti, pragmatizma i diplomatskih vještina. Prije svega, EU mora voditi primjerom. Eliminisanje preostalih carina, iako u velikoj mjeri simbolično, moglo bi ojačati jednostavnu istinu da trgovina nije igra sa nultim iznosom, već obostrano korisni poduhvat. Dok se SAD povlače, a Kina rast prelazak sa hegemonističkog globalnog poretka na jedan okarakterisan balansom moći je već u toku. Ali, tranzicija ne može biti prepuštena slučaju. Liderstvo je od suštinskog značaja, a ishod za svijet u celini zavisi od toga da li i kada će EU priznati svoju odgovornost.