Otkrivamo prioritete EU za Balkan i BiH: Pojačati unutrašnju koheziju BiH, širiti pozitivnu retoriku i smanjiti kapacitet misije EUFOR!

Evropska unija namjerava raditi na širenju pozitivne retorike na zapadnom Balkanu te se pojačati borbu protiv dezinformacija, navodi se u prioritetima Zajedničke sigurnosne i vanjske politike Unije, otkriva Nezavisni istraživački centar NICK.

Unija je ovih dana usvojila dokument koji definira zajednički politiku država članica, u okviru koje zapadni Balkan zauzima izuzetno važan položaj.

  • U koordinaciji s državama članicama i nacionalnim tijelima EU će jačati svoj kapacitet za učinkovitu javnu diplomaciju i stratešku komunikaciju u regiji, razvijajući i šireći pozitivnu retoriku na zapadnom Balkanu, kao i našu sposobnost utvrđivanja i pobijanja dezinformacija. U tom smislu ključan ostaje rad Radne skupine za stratešku komunikaciju na zapadnom Balkanu – navedeno je u prioritetima Unije.

Općenit prioritet u 2018 godini, kako je navedeno i dalje je ostvarenje napretka u europskoj perspektivi regije kako bi se ojačala njezina otpornost, a time, u skladu s globalnom strategijom, i sigurnost same EU.

EU će, poručuju iz Brisela, pojačati i proširiti dijalog sa zapadnim Balkanom o daljnjem produbljivanju suradnje u vezi s pitanjima vanjske politike i obrane i postupnom usklađivanju sa stajalištima EU-a u pogledu vanjske politike, gdje u Srbiji „postoji trend sve slabijeg usklađivanja sa evropskom vanjskom politikom i sigurnošću“.

 

Faksimil dokumenta EU: Pobrojani prioriteti i očekivanja Brisela za ovu godinu

Kada je u pitanju BiH, među prioritetima za ovu godinu je navedena podrška „uključivoj socioekonomskoj reformi i reformi u području vladavine prava, boljoj unutarnjoj koheziji i funkcionalnosti države u Bosni i Hercegovini“. Očekuje se i promjena uloge EUFOR-a, koji faktički okončava svoju misiju.

  • Nazočnost vojne operacije EU-a EUFOR ALTHEA na terenu u Bosni i Hercegovini i dalje je važan doprinos stabilnosti i sigurnosti u zemlji putem potpore nastojanjima da se održi sigurno i zaštićeno okruženje (SASE). Nakon usvajanja strateškog preispitivanja misije EUFOR ALTHEA početkom 2018., aktivnosti misije u vezi s izgradnjom kapaciteta i osposobljavanjem oružanih snaga Bosne i Hercegovine postepeno će se smanjivati omogućujući drugim multilateralnim i bilateralnim akterima da nastave s potporom za profesionalizaciju oružanih snaga i dajući priliku EUFOR-u da napore usmjeri na informiranost o stanju koja je ključna za održavanje sigurnog i zaštićenog okruženja – navedeno je u dokumentu koji je NICK dobio na uvid.