Exclusive – Čelnik IOM u BiH za NICK: Migranti NISU KRIMINALCI, vlasti im moraju naći smještaj, jer će ih stotine dolaziti svake sedmice do KRAJA LJETA!

Nema nikakvih indikacija da su većina migranata koji stižu u BiH kriminalci, izjavio je u ekskluzivnom razgovoru za Nezavisni istraživački centar NICK Peter Van der Auweraert, koordinator Međunarodne organizacije za migracije u BiH. Van der Auweraert je ovih dana jedan od najzaposlenijih ljudi u državi. IOM se aktivno uključio u pomoć migrantima i koordinira svoje aktivnosti sa vlastima BiH.

Broj migranata se, kako ističe, dramatično povećava, a vlasti moraju hitno reagirati. Ističe kako je neohodno odmah osigurati smještaj za migrante, te navodi kako očekuje da će ovakav ili veći priliv biti tokom cijelog ljeta.

NICK: Kako procjenjujete trenutnu situaciju u BiH, da li je riječ o dramatičnom prilivu ili se radi o očekivanim kretanjima? Kako će se situacija razvijati prema vašim procjenama?

– Broj migranata je dramatično povećan od početka godine. Zvanične brojke pokazuju da je više 2.600 ljudi stiglo od početka godine, a samo prošle sedmice više od 500. Naše su procjene da je oko 1.500 ljudi trenutno u BiH. Taj se broj stalno povećava kako migrantima postaje teže da pređu u Hrvatsku gdje većina želi otići. Očekujemo da će se ti dolasci nastaviti narednih sedmica. Naša radna hipoteza je da ćemo imati između 250 i 350 dolazaka svake sedmice i tako do kraja ljeta, ali do sada smo tu procjenu morali prilagođavati stanju na terenu, jer broj dolazaka prevazilazi naša očekivanja.

NICK: Da li ste zadovoljni reakcijom bh. vlasti, da li koordinirate napore?

– Naši napori su u potpunosti koordinirani sa vlastima i međunarodnim i domaćim akterima, ukljčujući i volontere. Vlasti, odnosno Granična policija, Služba za strance, službe za azil i Ministarstvo sigurnosti BiH su se uključili, ali je potrebno uraditi više i to hitno!

Neke lokalne vlasti su dobro reagirale. Primjer Bihaća je jako dobar. Kao odgovor na dolazak migranata gradonačelnik je uspostavio radnu grupu kojom koordinira Crveni križ i dodijelio jednu zgradu gdje se migranti u tranziciji mogu smjestiti.

To nama i drugim organizacijama omogućava da  koncentriramo svoje djelovanje, uključujući podjelu hrane, zdravstvene i psihološke pomoći, higijenskih potrebština. To je smanjilo broj onih koji spavaju na otvorenom i u javnim objektima. Time se štite i migranti i lokalno stanovništvo.

NICK: Kako komentirate tvrdnje pojedinih političara, poput načelnika općine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića, koji upozoravaju da su većina ovih imigranata kriminalci?

– Nema nikakvih indikacija da je većina migranata išta drugo nego ljudi koji traže međunarodnu zaštitu ili bolji život. Kao i u svakoj zajednici, manjina može napraviti probleme, ali odlučan odgovor vlasti u koje bi migrati dobili zvanični smještaj i osnovne potrebe, osigurao bi da ova situacija bude kontrolirana i da imamo mali ili nikakav utjecaj na kriminalitet u državi.

NICK: Imali razloga za zabrinutost, da li su oni prijetnja sigurnosti građana BiH?

– Jasno je da migranti koji žive na otvorenom u parkovima ili na ulicama čini da neki građani osjećaju nesigurnost. Zato je vrlo važno da se nađe zvanični smještaj i da situacija bude pod kontrolom vlasti.

NICK: Da li je to glavni prioritet? Šta još vlasti trebaju uraditi?

– Da. Apsolutni prioritet je pronaći zvanični smještaj pogodan za ranjive migrante, uključujući porodice sa djecom. Takva mjesta moraju biti blizu onih na kojima se sada okupljaju migranti, jer iz iskustava Srbije i Makedonije znamo da je gotovo nemoguće migrante dobrovoljno dovesti do toga da pređu na neke udaljene lokacije. Kapacitet mora biti dovoljan za broj migranata koji sada dolazi u BiH. Kada se to uradi, onda će međunarodnih akteri i države moći ponuditi pomoć i broj ljudi koji spavaju na otvorenom u Sarajevu će biti znatno smanjen. Ovo je zaštita i za migrante i za građane. Također, vlasti moraju povećati kapacitet službe za azil kako bi primila zahtjeve, jer značajan broj njih nije u mogućnosti da to učini u roku od 15 dana što je zakonski rok.