Kontakt

Udruženje Nezavisni istraživački centar NICK

Sjedište: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Mail: direktor@nick.ba; kontakt@nick.ba