Novi rezultati istraživanja u rudniku u Varešu: PROŠIRENJE KVALITETNE MINERALIZACIJE NA RUPICAMA U PRAVCU SJEVER I JUG

Britanska kompanija “Adriatic Metals” koja je vlasnik rudnika u Varešu, kako su naveli, “sa zadovoljstvom objavljuje da je dobila rezultate ispitivanja iz šest bušotina iz programa istraživanja na Rupicama, Općina Vareš”.

Izvršni direktor Paul Cronin ističe da “danas objavljeni rezultati ukazuju na to da se visokokvalitetna mineralizacija, koja je potvrđena do stare granice koncesije u 2018. godini, nastavlja na sjever u novo područje koncesije i pokazuje iznimnu kvalitetu, kontinuitet i debljinu”.

  • Ovo istraživanje je proširilo mineralizaciju za oko 45 metara od BR-17-18, što je naša najsjevernija bušotina u kampanji za bušenje 2018. godine, a bušenje se nastavlja u sjevernoj zoni oko 65 metara u novo područje koncesije. U južnom dijelu naša bušenja nastavljaju ispitivati visokokvalitetno nalazište koje proširuje našu mineralizaciju još 45 metara u područja koja nisu bila testirana. Težište našeg bušenja u ovoj godini je dovršiti bušotine u sjevernom djelu kako bi se pružilo snažnije kontekstualno razumijevanje depozita. Na Rupicama ćemo nastaviti ispitivanje i na sjeveru i na jugu dok će se metalurške, geotehničke i hidrogeološke studije koje se trenutno izvode uvrstiti u studiju o izvodljivosti. U toku je i geofizičko istraživanje koje će pomoći u identifikaciji specifičnijih tačaka bušenja na lokacijama Jurašević-Brestić i Borovica – istakao je Cronin.

Iz ove kompanije saopćili su sljedeće rezultate:

  • Bušotine BR-01-19 i BR-04-19 izbušene za ispitivanje nastavka visokog stepena mineralizacije u sjevernom dijelu proširene Koncesije:

o 30m @ 9.7% Zn, 5.2% Pb, 265g/t Ag, 4.6g/t Au, 0.4% Cu, i 43% BaSO4 od 246m (BR-04-19), i

o 16m @ 13.7% Zn, 10.0% Pb, 241g/t Ag, 1.6g/t Au, 1.0% Cu, i 52% BaSO4 od 240m (BR-01-19).

  • Bušotine BR-02-19 i BR-03-19 izbušene kako bi se testiralo proširenje visokog stepena mineralizacije na južnom dijelu, u području koje nije prethodno ispitano:

o 24m @ 2.3% Zn, 1.9% Pb, 158g/t Ag, 1.0g/t Au, 0.4% Cu, i 35% BaSO4 od 236m (BR-03-19), i

o 12m @ 2.2% Zn, 3.7% Pb, 294g/t Ag, 3.0g/t Au, 0.3% Cu, i 40% BaSO4 od 230m (BR-02-19),