Novi skandal ‘šestorke’: Da li je Konaković uzeo 100.000 KM namijenjenih za djecu Srebrenice!?

Klupko skandalozne preraspodjele sredstava u Kantonu Sarajevo nastavlja se odmotavati.

Nakon što je portal Žurnal otkrio da je Vlada Kantona Sarajevo prebacila je najmanje 325 hiljada maraka namjenskih sredstava na Kabinet predsjedavajućeg Skupštine KS koje je Elmedin Konaković kasnije, kao grantove, proizvoljno dodjeljivao udruženjima bliskim svojoj političkoj partiji, na pomolu je skandal koji bi u korijenu mogao dovesti u pitanje način rada vlasti koja je došla kao alternativna starim politikama i lošim praksama dugogodišnje SDA-ove vlasti.

Naime, Vlada Kantona Sarajevo je na 38. sjednici održanoj 19. septembra donijela Zaključak kojim se odobrava preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu u iznosu od 100.000 KM.

 

Sredstva namijenjena Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS (razdjel 21) namijenjena za opremanje internata u Srebrenici prebačena su, kao i u slučaju koji je otkrio Žurnal, direktno na Kabinet predsjedavajućeg skupštine Kantona Sarajevo.

 

Iako je naglašeno da sredstva idu na ‘ekonomski kod’ za rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, otkup i izgradnju vjerskih i drugih pratećih, te kulturno-historijskih objekata, ranija praksa pokazala je da bi završila u rukama pojedinaca bliskih vlasti u Kantonu Sarajevo.

 

Štaviše, postavlja se pitanje zašto napredna vlast kakvom se ‘šestorka’ voli nazivati, radije daje novac za izgradnju vjerskih objekata, umjesto za obrazovanje djece!?

 

Bit će zanimljivo vidjeti kakvo će objašnjenje za najnoviji skandal dati vlada Edina Forte i Elemedina Konakovića.